۱۳۸۷ شهریور ۳, یکشنبه

تمدن سومر و خاستگاه آن

تمدن سومر و خاستگاه آن

سرزمین بین النهرین از گذشته های دور مهد تمدن بشری بوده و بی دلیل نیست که پیشینیان عقیده داشتند بهشتی که حضرت آدم در آن سکونت داشت مربوط به همین منطقه بوده است. از حدود هزاره های چهارم و پنجم قبل از میلاد این سرزمین مسکن اقوامی بود که بی تردید اولین تمدن شناخته شده بشری را پایه ریزی کرده اند. سومریها ۳۵۰۰ سال قبل ازمیلاد به مرحله کاملی از تمدن پا نهاده و راه تمدن را به روی مصر، آسوری، آسیای صغیر،کرت و یونان گشوده اند.

خدمات سومریان به تمدن بشری

سومریان خدمات بزرگی برای تمدن بشری انجام داده اند که از آن جمله می تون به موارد زیر اشاره نمود:

۱- وضع قوانین و اداره جامعه بر اساس قوانین موضوعه

۲- اختراع الفبا

۳- دست آوردهای سومریان در رشته های گوناگون علوم و صنایع که در سومر پدید آمد و بعد از آن از ملتی به ملتی انتقال یافت و تکمیل شد تا به درجه کنونی رسید هر چه تحقیقات و کاوشهای باستانشناسی پیش میرود روشن می شود. که مصریان و یونانیان قدیم مبادی علم هیئت و طب و صنایع را از سومریها اقتباس کرده اند.

۴- تقسیم شبانه روز به ۲۴ ساعت ، هر ساعت به ۶۰ دقیقه و دقیقه به ۶۰ ثانیه یادگار سومریان است.

۵- تقسیم دایره به ۳۶۰ درجه یادگاری است که از سومریان بازمانده است

۶- کشف برخی فلزات من جمله آلومینیوم از اکتشافات ۱۵۰-۱۰۰ سال اخیر بشر به شمارمیرود در حالی که در سومر آلومینیوم وجود داشته است. اولجاس سلیمان در ادامه مطالب فوق چنین می نویسد:( و پس از رسیدن به چنین باور استواری، می توانیم سل الکترولیز را در سومر مشاهده کنیم یعنی پنج هزار سال قبل از ابداع فرآیند الکترولیز

منابع :

نگاهی نوین به تاریخ دیرین ترکهای ایران

محمد رحمانی فر

۲- تاریخ دیرین ترکان ایران

دکتر محمد تقی زهتابی

هیچ نظری موجود نیست: